W poszukiwaniu agentów

Kampania rekrutacyjna kontigo

Kiedy zostaliśmy poproszeni o wsparcie naszego klienta Kontigo w pozyskaniu jak największej liczby kandydatów zainteresowanych prowadzeniem stacjonarnego salonu Kontigo w dużym mieście, uznaliśmy że jest to zadanie trudne ale warte realizacji i zastosowania naszego podejścia do optymalizacji.

Podsumowanie kampanii

Zasięg kampanii

Konwersje

Otwarte salony

Wyzwania

Jak działamy

Zbalansowana strategia  
Konsekwencja

Uczenie maszynowe

Trudność polegała głównie na tym, że szerokie działania reklamowe, bez wąskiego targetowania, generują słabej jakości kandydatów. Z kolei zawężanie targetowania reklamy do osób, które posiadają właściwe kompetencje potwierdzone oficjalnie dostępnymi danymi w Internecie, powoduje, że liczba zgłoszeń spada praktycznie do zera i klient traci potencjał procesu rekrutacji.

Mając na uwadze, powyższy problem od początku staraliśmy się obrać strategię, która pozwoli zbalansować działania i uniknąć dwóch powyższych skrajnych scenariuszy.

Strategia

Jak działamy

Krótkie, wyraziste treści  
Dopasowany formularz

Optymalizacja

Klucz do efektywnego działania polega na wykorzystaniu dwóch elementów reklamy jako swoistych equalizer’ów do sterowania przepływem kandydatów i poziomem ich jakości. Pierwszy z tych elementów to sama treść reklam, drugi to formularz i jego budowa.

Reklama w tego typu działaniach powinna charakteryzować się bardzo skondensowaną treścią o jednoznacznym charakterze. Powinna wprost i jasno komunikować korzyść, najlepiej w formie finansowej i zakres obowiązków. Wszelkie próby dodawania treści prawdopodobnie doprowadzą do pogorszenia wyników.

Jeżeli chodzi o formularz, podstawową zasadą powinno być „im mniej tym lepiej”. Czyli powinniśmy unikać pokus zwiększania liczby pól i pytań w formularzu i stosowania zawiłych pytań wymagających nadmiernego angażowania użytkownika.

Umiejętne sterowanie tymi parametrami, przy jednoczesnym zjawisku spadającego potencjału w toku kampanii, pozwoliło nam osiągnąć ponad przeciętne rezultaty.

W kampanii wykorzystaliśmy głównie dwie skrajnie odmienne treści kreacji reklamowych.
Jedna nazwana kreacją „wizerunkową” informowała o zaletach marki Kontigo i eksponowała jej logo. Na drugiej „efektywnościowej” logo zeszło na dalszy plan a wyszczególnione zostały korzyści ze współpracy.

Wyniki kszałtowały się następująco:

Liczba konwersji: 1 254

Koszt konwersji: 6,92 zł

Liczba konwersji: 30

Koszt konwersji: 7,36 zł

Widać wyraźnie, że skuteczna optymalizacja tego typu działań, polega na ciągłym balansowaniu pomiędzy z pozoru mało istotnymi elementami. Jednak konsekwentna strategia z uwzględnieniem wyczerpywania się potencjału dla każdej kombinacji ustawień pozwala osiągnąć ponad przeciętny wynik.