Na przykładzie sklepu vox.pl

Znaczenie kampanii Brand

Sensowność prowadzenia kampanii brandowych jest często kwestionowana. Głównym argumentem podważającym ich zasadność jest generowanie dodatkowych kosztów niezwiększających ruchu w serwisie. W poniższym case study pokazujemy, dlaczego warto przetestować wpływ kampanii brandowych na wyniki osiągane przez naszą stronę.

Wpływ kampanii brandowych na przychody sklepu

%

różnicy we wzroście przychodu na korzyść kampanii brand

start

Sytuacja zastana

Po wielu miesiącach optymalizacji przychód generowany przez kampanie brandowe zaczął gwałtownie rosnąć. Niestety dobre wyniki kampanii brandowych zbiegły się w czasie z niepokojącym trendem jeśli chodzi o sprzedaż z ruchu ograniczonego. Kanibalizacja części ruchu organicznego przez kampanie Google Ads była niepodważalna. Postanowiliśmy jednak sprawdzić jak duża jest skala problemu i czy kontynuowanie kampania brandowych w obecnej formie jest rentowne. 

Nasze tezy

Aby zbadać wpływ kampanii brandowych na przychody sklepu postanowiliśmy przeprowadzić prosty test. Podzieliliśmy kampanię na dwie możliwie maksymalnie zbliżone grupy, korzystając z targetowania po województwach. Postawiliśmy dwie tezy:

  • reklamy brandowe dzięki licznym możliwościom optymalizacji oraz dużej elastyczności generują więcej sprzedaży niż ruch organiczny.
  • niski koszt kampanii brandowych wpływa korzystnie na rentowność

Założenia testu

Korzystając ze wspomnianego targetowania geograficznego po województwach wydzieliliśmy dwa obszary:

  • obszar z aktywnymi kampaniami brandowymi. Województwa: wielkopolskie, dolnośląskie, łódzkie, lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, opolskie, lubelskie
  • obszar bez kampanii brandowych. Województwa: kujawsko pomorskie, lubuskie, małopolskie, podlaskie, świętokrzyskie, śląskie, zachodniopomorskie

Podział został przeprowadzony w taki sposób aby oba obszary charakteryzowały się niemal identyczną liczbą sesji i generowanym przychodem w okresie 12 miesięcy poprzedzających test.

Rezultaty

Nasze Wnioski 

Przeprowadzony przez nas test trwał sześć miesięcy. Zebrane dane pozwoliły na wyciągniecie dwóch głównych wniosków.

Wpływ na ruch: Wyłączenie kampanii brandowych nie miało żadnego wpływu na ruch. Pula testowa i kontrolna notowały bardzo zbliżone wyniki.

Wpływ na przychody: Tutaj widzimy znaczną różnicę na korzyść puli z działającymi reklamami brandowymi. Kampanie brandowe przyczyniły się do niemal trzykrotnego wzrostu przychodów. 

Podsumowanie:

  • Kampanie brandowe dzięki możliwościom optymalizacji oraz personalizacji treści reklam mogą pomóc w zwiększaniu sprzedaży generowanej przez ruch brandowy
  • Dodatkowy koszt kampanii brandowych przeważnie jest bardzo niski, dzięki czemu przetestowanie ich efektywności nie łączy się z dużym ryzykiem, a może mieć pozytywny wpływ na rentowność działań.

Wpływ kampanii brandowych na przychody sklepu

%

różnicy we wzroście przychodu na korzyść kampanii brand

Bidlab Sp. z o.o. - Performance Marketing Boutique

ul. Cicha 3
61-710 Poznań

office@bidlab.pl

KRS: 0000497314

NIP: 7831708024

REGON: 302607352

Kapitał zakładowy: 570.300 zł. Opłacony w całości.

@ 2020. Bidlab. Wszystkie prawa zastrzeżone.