Bidlab sp. z o.o. realizuje projekt pt. Wdrożenie nowej technologii do zarządzania danymi

w ramach Projektu ARP S.A. – Sieć Otwartych Innowacji,
Działanie 2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:
Otwarte Innowacje – wspieranie transferu technologii,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel i efekty projektu

Celem projektu jest uzyskanie wsparcia na wdrożenie technologii w postaci
Systemu DMP wraz z Data Streamem.

Wartość dofinansowania

Dofinansowanie projektu z UE: 742 500,00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 1 650 000, 00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl